Projekti

1 2 3 4 5 7
Projekta nosaukums Īstenotājs Pabeigšanas gads Projekta veids (aktivitātes) Projekta izmaksas, EUR

Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 290627.53
Vieta: Cesvaines novads
Proj. Nr. KPFI-1/1
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=114&lang=lv

Cesvaines novada dome

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

367882.94

Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs

Īstenošanas periods 2009-2011
KPFI finansējums, EUR: 806697.17
Vieta: Aizputes novadas
Proj. Nr. KPFI-1/5
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=148&lang=lv

Aizputes novada dome

2011

Siltināšana, energoefektivitāte

949055.5

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā I projekts

Īstenošanas periods 2009-2011
KPFI finansējums, EUR: 1461947.58
Vieta: Liepāja
Proj. Nr. KPFI-1/15
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=120&lang=lv

Liepājas pilsētas dome

2011

Siltināšana, energoefektivitāte

1850566.56

Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII “Jāņtārpiņš ” ēkā

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 119693.40
Vieta: Salaspils novads
Proj. Nr. KPFI-1/14
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=119&lang=lv

Salaspils novada dome

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

140815.76

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujienes pirmskolas izglītības iestādes ēkā

Īstenošanas periods 2009-2011
KPFI finansējums, EUR: 337021.63
Vieta: Daugavpils novads
Proj. Nr. KPFI-1/13
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=118&lang=lv

Daugavpils novada pašvaldība

2011

Siltināšana, energoefektivitāte

396496.04

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 218734.61
Vieta: Ludzas novads
Proj. Nr. KPFI-1/12
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=117&lang=lv

Ludzas novada pašvaldība

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

273418.26

Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 165496.23
Vieta: Vecumnieku novads
Proj. Nr. KPFI-1/11
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=116&lang=lv

Vecumnieku novada dome

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

123349.26

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 1042755.19
Vieta: Ventspils
Proj. Nr. KPFI-1/10
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=115&lang=lv

Ventspils pilsētas dome

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

1226770.81

Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu “Pasaulīte” un “Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 164273.40
Vieta: Bauskas novads
Proj. Nr. KPFI-1/9
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=168&lang=lv

Bauskas novada dome

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

193262.99

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās

Īstenošanas periods 2009-2010
KPFI finansējums, EUR: 725664.62
Vieta: Daugavpils
Proj. Nr. KPFI-1/8
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=167&lang=lv

Daugavpils pilsētas dome

2010

Siltināšana, energoefektivitāte

853723.09

1 2 3 4 5 7