Projekti

1 2 3 4 5 7
Projekta nosaukums Īstenotājs Pabeigšanas gads Projekta veids (aktivitātes) Projekta izmaksas, EUR

Solārās enerģijas elektrostacijas izveide izmantojot kompozītmateriālu paneli ar plašas absorbcijas saules bateriju

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 138760.72
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-2/2
Konkurss: KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=12&projekt=1893&lang=lv

SIA "Composite Constructions"

2013

Tehnoloģijas attīstīšana/iekārta; inovācja; AER izmantošana (saules enerģija)

253304.21

LED ielu apgaismojumu gaismekļu ar inteliģentu vadības sistēmu prototipa izstrāde

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 108326.15
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-2/3
Konkurss: KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=12&projekt=1899&lang=lv

SIA "Westnord"

2013

Tehnoloģijas attīstīšana/iekārta; inovācja; Energoefektīvs ielu apgaismojums

192138.56

Jaunas tehnoloģijas izstrāde ceļu seguma sagatavošanā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 166549.89
Vieta: Jelgava
Proj. Nr. KPFI-2/29
Konkurss: KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=12&projekt=1898&lang=lv

SIA "A PIECI"

2013

Tehnoloģijas attīstīšana/iekārta; inovācja; Transports

335322.51

Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldību ēkās

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 1841194.29
Vieta: Valmiera
Proj. Nr. KPFI-1/6
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=157&lang=lv

Valmieras pilsētas pašvaldība

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

2218306.37

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā II projekts

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 1294066.07
Vieta: Liepāja
Proj. Nr. KPFI-1/16
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=121&lang=lv

Liepājas pilsētas dome

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

1638058.31

Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada pašvaldību ēkās

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 1356549.78
Vieta: Jelgavas novads
Proj. Nr. KPFI-1/19
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=124&lang=lv

Jelgavas novada dome

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

1595940.92

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldībau ēkās ( I kārta)

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 199976.11
Vieta: Ķeguma novads
Proj. Nr. KPFI-1/30
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=132&lang=lv

Ķeguma novada dome

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

322671.17

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi „Ķeguma kultūras namā „Tautas nams””

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 72116.72
Vieta: Ķeguma novads
Proj. Nr. KPFI-1/31
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=133&lang=lv

Ķeguma novada dome

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

116378.07

Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 1727467.53
Vieta: Ogres novads
Proj. Nr. KPFI-1/34
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=136&lang=lv

Ogres novada pašvaldība

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

2303290.05

Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā

Īstenošanas periods 2009-2012
KPFI finansējums, EUR: 239128.45
Vieta: Ilūkstes novads
Proj. Nr. KPFI-1/52
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=3&projekt=150&lang=lv

Ilūkstes novada dome

2012

Siltināšana, energoefektivitāte

340406.37

1 2 3 4 5 7