Pieejams finansējums viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” (turpmāk – konkurss) mērķis ir ieviest un […]

12/07/2018

Apstiprināts viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanas konkursa nolikums

Ir apstiprināts konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums.  SIA “Vides investīciju fonds” aicinās iesniegt projektu iesniegumus viedu pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai pilsētās. SIA “Vides investīciju fonds” drīzumā aicinās iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu atklātā konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros. Konkursa mērķis ir […]

04/07/2018

IPCC vizītes Latvijā informatīvie materiāli

Aicinām iepazīties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un LVĢMC organizētās Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvju (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vizītes Latvijā informatīvajiem materiāliem.  IPCC diskusijas  “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?”, Jelgavā, š.g. 30. maijā VIDEO ieraksti latviešu un angļu valodā apskatāmi te: http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh Ekspertu PREZENTĀCIJAS apskatāmas […]

28/06/2018

IPCC diskusija “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?” – TIEŠRAIDE

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvju(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) diskusija/konference par klimata pārmaiņu realitāti “What is climate change reality for Latvia – its people and economy?”. IPCC ir organizācija, kas apvieno visas pasaules (195 valstu) zinātniekus kontekstā ar klimata pārmaiņu jautājumu pētniecību un nodrošina informāciju sarunām Apvienoto Nāciju […]

30/05/2018

Pirmo reizi Latviju apmeklēs augsta līmeņa Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvji

No 30.maija līdz 1.jūnijam Latvijā pirmo reizi viesosies Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) augsta līmeņa pārstāvji, lai palīdzētu Latvijas sabiedrībai labāk izprast klimata pārmaiņu nozīmīgumu un nepieciešamo rīcību. Vizītes ietvaros notiks vairāki pasākumi un tiks uzrunāti gan deputāti, pašvaldības, ministrijas, zinātnieki, nevalstiskā sektora pārstāvji u.c. IPCC ir organizācija, kas apvieno […]

18/05/2018

Noslēgusies Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformēšana

2018.gada 19. martā[1] tika noslēgta 2015. gada 15. jūlijā[2] uzsāktā Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) reformēšana, lai saskaņā ar Eiropadomes nolemto[3] palīdzētu Eiropas Savienībai par vismaz 40% samazināt Eiropas Savienības kopējo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomu 2030. gadā salīdzinot ar 1990. gada apjomu. Reformas rezultātā tika stiprināta ES ETS darbība, lai tā […]

27/04/2018