1/1

VARAM pārstāvji piedalās ANO Klimata pārmaiņu konferencē Madridē

Madridē, Spānijā ir sākusies ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 25. sesija, kas norisināsies no 2.decembra līdz 13.decembrim. Klimata konferences ietvaros plānots pabeigt darbu pie 2015. gada decembrī pieņemtā Parīzes nolīguma īstenošanas lēmumu izstrādes. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji Klimata konferencē pārstāv Latvijas viedokli Eiropas Savienības koordinācijas sanāksmēs un piedalās […]

04/12/2019

Eiropas Savienība sasniegs izvirzītos SEG emisiju mērķus uz 2020. gadu

Eiropas Komisija sadarbojoties ar Eiropas Vides aģentūru š.g. 31. oktobrī ir pieņēmusi četrus ziņojumus, iepazīstinot kā Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis īsteno ES klimata politiku: ES klimata politikas progresa ziņojums, ziņojums par oglekļa tirgu, ziņojumu par degvielas kvalitāti un oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) direktīvas īstenošanas ziņojums. ES siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 2018. gadā ir […]

08/11/2019

Baltijas vides ministri parakstīs kopīgo klimata deklarāciju

Sigulda, 2019.gada 30.oktobrī – No 30. līdz 31. oktobrim Siguldā notiek Baltijas vides ministru sanāksme, kurā tiks diskutēts par Baltijas valstīm nozīmīgiem vides aizsardzības jautājumiem, kā arī tiks parakstīta Baltijas valstu vides ministru kopīgā klimata deklarācija. Baltijas valstu vides ministru sanāksmes oficiālo daļu atklās ministrs Juris Pūce, sveicot Igaunijas vides ministru Renē Koku (Rene Kokk) […]

30/10/2019

RTU un Cēsis hakatonā aicina radīt lietotnes pilsētu ietekmes uz ekosistēmu novērtēšanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē 25.oktobrī notiks starptautisks klimata pārmaiņu mazināšanai veltīts hakatons, kura dalībniekiem diennakts laikā būs jārada inovatīvas tīmekļa, mobilās vai virtuālās realitātes lietotnes, kas palīdz novērtēt pilsētas attīstības ietekmi uz ekosistēmu un tās pakalpojumiem. Hakatonā aicina piedalīties jebkuru, kurš vēlas un var palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus, tajā skaitā, programmētājus, programmatūras izstrādātājus, […]

22/10/2019
Aptauja
Kādus klimata pārmaiņu projektus vajadzētu atbalstīt?