1/1

Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība”

2018. gada 28. septembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība” (turpmāk – noteikumi). Tajos noteikts kā degvielas piegādātāji veic transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanu. Likumā “Par piesārņojumu” ir noteikts pienākums degvielas piegādātājam […]

26/10/2018

Pasaules zinātnieki (IPCC) nāk klajā ar līdz šim nozīmīgāko pētījumu par klimata pārmaiņu ierobežošanas nepieciešamību un iespējām

Visas pasaules zinātniekus apvienojošā Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 8. oktobrī publiskoja līdz šim nozīmīgāko zinātnisko novērtējumu par situāciju pasaulē saistībā ar klimata pārmaiņām un kopējo virzību uz Parīzes nolīguma mērķa sasniegšanu – noturēt globālo sasilšanu 2 °C robežās un censties ierobežot temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C. IPCC brīdina, ka […]

09/10/2018

Globāli nepieciešams būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Saskaņā ar Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) ceļa karti globālās enerģētikas transformēšanai 2050 (Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050), lai sasniegtu Parīzes nolīgumā noteiktos mērķus, atjaunojamās enerģijas izmantošana ir jāpalielina vismaz sešas reizes ātrākā tempā. Kā liecina IRENA ziņojums, atjaunojamā enerģija un energoefektivitātes pasākumi kopā var nodrošināt vairāk nekā 90% no nepieciešamā ar enerģētiku […]

02/10/2018

Piedalies fotokonkursā “Energoefektivitāte mums apkārt”!

Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” izsludina fotokonkursu “Energoefektivitāte mums apkārt”, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta energoefektivitāte jebkādos tās aspektos. Žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga: “Fotogrāfija ir tīši vai netīši noķerts mirklis, ko apturam, lai kādu brīdi to pagarinātu un iegūtu sev. Tā ir iespēja paturēt vai paildzināt prieku, izbrīnu, neizprati […]

01/10/2018
Aptauja
Kādus klimata pārmaiņu projektus vajadzētu atbalstīt?