1/1

J.Pūce: “Eiropas Zaļais kurss” ir stūrakmens virzībai uz klimatneitralitāti

2020.gada 11.februārī Ministru kabinetā izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu “Eiropas Zaļais kurss”. Ziņojumā apkopota Latvijas nostāja par Zaļo kursu, kas nodrošinās ES virzību uz klimatneitralitāti* 2050.gadā, vienlaikus īstenojot ANO 2030.gadam noteiktos ilgtspējīgas attīstības mērķus**. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Eiropas […]

12/02/2020

J.Pūce: Klimata pārmaiņas jāizmanto kā iespēja Latvijas tautsaimniecības attīstībai

Rīga, 2020.gada 28.janvārī – Šodien Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes* sasniegšanai līdz 2050. gadam”. Stratēģija ir ilgtermiņa vīzijas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni, kā Latvijai sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Latvija gan starptautiskā, gan nacionālā […]

28/01/2020

Latvijā aizvadīsim siltāko un ar sniegu nabadzīgāko ziemu novērojumu vēsturē – ar ko rēķināties?

Latvijā šī ziema ir netipiski silta. Sniega sega veidojas reti un ir plāna, turklāt ilgākais sala periods bijis tikai 2019. gada novembra beigās un decembra sākumā, kad četras līdz sešas dienas gaisa temperatūra pazeminājās zem 0 °C. Šīs ziemas netipiskais siltums un sniega segas iztrūkums var radīt zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai. Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un […]

23/01/2020

Izsludināts jauns konkurss Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīvas (EUKI) ietvaros

Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija aicina iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīvas (EUKI) 4. kārtas ietvaros. Projektu priekšlikumus var iesniegt līdz 2020. gada 18. februārim. Atsauksmes par priekšlikumiem gaidāmas 2020. gada jūnija sākumā. EUKI projektu ideju konkurss tiek rīkots regulāri kopš 2017. gada un tā mērķis ir klimata projektu finansēšana. Konkursā aicinātas […]

21/01/2020
Aptauja
Kādus klimata pārmaiņu projektus vajadzētu atbalstīt?