Eiropas Revīzijas palātas jaunais īpašais ziņojums: Eiropas Savienības pilsētām ir problēmas ar ES ilgtspējīgas mobilitātes atbalsta efektīvu izmantošanu

Eiropas Revīzijas palāta ir sagatavojusi jaunu īpašo ziņojumu “Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte Eiropas Savienībā: bez dalībvalstu apņemšanās būtiski uzlabojumi nav iespējami” (Ziņojums).

Ziņojumā secināts, ka sešus gadus pēc tam, kad Eiropas Komisija (Komisija) aicināja sākt ieviest būtiskas pārmaiņas, nav skaidru novērojumu, kas liecinātu, ka Eiropas Savienības (ES) pilsētas būtiski mainījušas pieeju cilvēku mobilitātei pilsētās un pilsētu satiksmes novirzīšanai uz ilgtspējīgākiem un videi draudzīgākiem transporta veidiem. It īpaši šis secinājums attiecas uz privāto automašīnu izmantošanu un gaisa piesārņojumu, kas vairākās pilsētās joprojām pārsniedz noteiktās robežvērtības.

Ziņojumā vērtēts sabiedriskais transports, gaisa piesārņojums un sastrēgumi astoņu metropoļu centros četrās ES dalībvalstīs: Hamburgā un Leipcigā (Vācija), Neapolē un Palermo (Itālija), Lodzā un Varšavā (Polija) un Barselonā un Madridē (Spānija). Revidenti norāda, ka efektīvs sabiedriskā transporta tīkls, kurā integrētas apkārtējās teritorijas un iesaistīti dažādi transporta veidi, ir būtiski svarīgs, lai iedzīvotāji atteiktos no privātajām automašīnām un izmantotu tādus tīrākus pārvietošanās veidus kā iešana ar kājām, riteņbraukšana un sabiedriskais transports.

ES 2014.–2020. gada struktūrfondu plānošanas periodā piešķīra apmēram 16,5 miljardus EUR pilsētu mobilitātei, galvenokārt videi draudzīgam transportam (metro un tramvajam), kā arī veloceliņiem un inteliģentām transporta sistēmām.

Revidenti Ziņojumā atzīst, ka pilsētām parasti rodas problēmas ar ES atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu divu galveno iemeslu dēļ:

  • jāmeklē pietiekams pašu finansējums, lai segtu ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas;
  • jāizstrādā saskaņota politika attiecībā uz autostāvvietām, satiksmes aizlieguma zonām un riteņbraukšanu.

Kopš 2019. gada Komisija sniedz ES dalībvalstīm konkrētus ieteikumus attiecībā uz pilsētu mobilitāti Eiropas semestra ietvaros. ES dalībvalstis pilsētu mobilitāti pārvalda vietējā līmenī, kur Komisijai ir ierobežota ietekme. Līdz ar to revidenti aicina Komisiju pieprasīt ES dalībvalstīm sniegt precīzākus datus par mobilitāti lielākajās pilsētās un regulāri ziņot par sasniegtajiem rezultātiem. Revidentu ziņojumā norādīts arī, ka ES finansējumu vairs nevajadzētu piešķirt pilsētām, kurām nav izstrādāts ilgtspējīgs pilsētas mobilitātes plāns.

Ziņojums ir pieejams arī latviešu valodā ERP tīmekļa vietnē.

Avots: https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2003_03/INSR_Sustainable_Urban_Mobility_LV.pdf