SEG emisiju aprēķināšana

Siltumnīcefekta gāzes (SEG) ir:

  • oglekļa dioksīds (CO2)
  • metāns (CH4)
  • vienvērtīgā slāpekļa oksīds (N2O)
  • fluorogļūdeņraži (HFC)
  • perfluorogļūdeņraži (PFC)
  • sēra heksafluorīds (SF6)

SEG avoti:

(Informācija tiks papildināta drīzumā!)