Iespējas

SEG emisiju aprēķināšana

Iepazīsties ar informāciju kā veikt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķinu!

Precīzam novērtējumam (inventarizācijai) Aptuvenam novērtējumam (privātpersonām)

Atbalsts projektu īstenošanai

Informācija par investīciju un cita veida projektu īstenošanas iespējām Latvijā

Cita veida projekti Investīciju projekti

ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

Informācija par to, kas ir ES ETS – Eiropas Savienības Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma