Projektu attīstīšana ārvalstīs

Parīzes nolīgums ir globāls nolīgums klimata pārmaiņu jomā, ko panāca 2015. gada 12. decembrī Parīzē (Francija). Nolīgumā tiek piedāvāts rīcības plāns ierobežot globālo sasilšanu tā, lai tā būtu būtiski mazāka par 2℃. Tas attiecas uz laikposmu no 2020. gada. Viens no nolīguma galvenajiem elementiem ir solidaritāte: Eiropas Savienībā un citas attīstītās valstis turpinās sniegt finansējumu klimata pārmaiņu jomā, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm gan samazināt emisijas, gan palielināt izturētspēju pret klimata pārmaiņu ietekmi.

Tabulā iekļautā informāciju sniedz ieskatu par ieguldījumu avotiem – mērķi, ieguldījuma reģionu, fonda pārvaldnieku, ieguldījuma veidu, finansējuma apjomu un finansējuma saņēmēja iesaistes iespējas, kas ļauj izvērtēt interesentu potenciālos piedāvājumus klimata pasākumu īstenošanai dažādās pasaules valstīs.

Ieguldijumu fondi

Ieguldījumu avots Informācija

Klimata pārmaiņu mazināšanas fonds (Green Climate Fund)

https://www.greenclimate.fund/home

Mērķis: atbalstīt ar klimatu saistītus (emisiju samazināšanas un pielāgošanās) projektus, programmas, nozaru politikas un citus pasākumus attīstības valstīs.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis un valstis ar pārejas ekonomiku.

Fonda pārvaldnieks: Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā, iemaksājot tos kā vienreizēju vai dalītu maksājumu skaidrā naudā, vai, īpaši vienojoties, kā parādzīmes vai citā formā.

Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonds
(Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership – E5P)

http://e5p.eu/

Mērķis: nodrošināt līdzfinansējumu energoefektivitātes un vides projektiem Austrumeiropā, galvenokārt Ukrainā.

Ieguldījuma reģions/valstis: Ukraina, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova.

Fonda pārvaldnieks: Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: šīs valstis ir fonda galvenās pārvaldības institūcijas, Ieguldītāju asamblejas, locekļi. Asambleja apstiprina grantu piešķiršanu projektiem un lemj par fonda vispārējo stratēģiju un vadlīnijām.

Finansējums: EUR 112 174 967.00

Pasaules vides fonds
(The Global Environment Facility- GEF)

https://www.thegef.org/

Mērķis: sniegt atbalstu attīstības valstīm un valstīm ar pārejas ekonomiku, kas virzās uz starptautisko vides konvenciju, līgumu un mērķu sasniegšanu.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis un pārejas ekonomikas valstis.

Fonda pārvaldnieks: Pasaules Banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: fonda ietvaros arī donoru valstis tiek uzskatītas par dalībvalstīm. 32 ievēlēti pārstāvji (14 attīstītajām valstīm, 16 attīstības valstīm un 2 pārejas ekonomikas valstīm) reprezentē valstis GEF padomē. Ik pēc četriem gadiem ir iespēja piedalīties Globālā vides fonda asamblejā.

Finansējums: periodā no 2014. – 2018. gadam ~ EUR 3,4 miljardi (USD 4,43 miljardi).

Pasaules vides fonda ietvaros esošs fonds:

Vismazāk attīstīto valstu fonds
 (Least developed countries)

https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf

Mērķis: palīdzēt vismazāk attīstītajām valstīm uzlabot to pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām.

Ieguldījuma reģions/valstis: vismazāk attīstītās valstis.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējums: EUR ~ 980 miljoni (USD 1.2 miljardi).

Pasaules vides fonda ietvaros esošs fonds:

Specializētais fonds klimata pārmaiņām
(Special Climate Change Fund)

https://www.thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf

Mērķis: atbalstīt klimata pārmaiņu pielāgošanās, mazināšanas un tehnoloģiju pārvirzes pasākumus enerģētikas, transporta, rūpniecības, mežsaimniecības,  atkritumu apsaimniekošanas un ekonomikas dažādošanas sektoros.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējums: EUR~ 286 miljoni (USD 350 miljoni) 2017. gadā.

Rietumbalkānu Investīciju sistēma
(Western Balkans Investment Framework – WBIF)

https://www.wbif.eu/home

Mērķis: sniegt finansējumu un tehnisku palīdzību stratēģiskiem ieguldījumiem enerģētikas, vides, sociālajā un transporta sektoros, kā arī privātā sektora attīstībai.

Ieguldījuma reģions/valstis: Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas un Maķedonijas Republika, Kosova, Melnkalne un Serbija.

Fonda pārvaldnieks: Eiropas Komisija.

Ieguldījuma veids: grantu, aizdevumu un valstu ieguldījumu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: donoru valstis var palīdzēt ar padomu došanu, kā arī aktīvi iesaistīties WBIF pārvaldībā, tās vadības komitejā. Donoru valstis rotācijas kārtībā vada šo komiteju. Tāpat bilaterālie donori tiek uzaicināti uz Nacionālo investīciju komitejām kurās tiek identificēti atbalstāmie projekti.

Finansējums: EUR 1.4 miljardi.

Klimata investīciju fondi
(Climate Investment Funds – CIF)

https://www.climateinvestmentfunds.org/

Mērķis: sniegt atbalstu valstīm, kurām ir steidzama nepieciešamība risināt ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas un samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Fonds tiecas veicināt pārmaiņas enerģētikas, klimata noturības, transporta un mežsaimniecības nozarēs.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis un valstis ar vidējiem ienākumiem.

Fonda pārvaldnieks: Pasaules Banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā, aizdevumi un/ vai riska mazināšanas instrumenti.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: astoņas no  palīdzību sniedzošajām valstīm ir pārstāvētas Stratēģiskā klimata fonda Trasta fonda komitejā un Tīro tehnoloģiju Trasta fonda komitejā.  Sešas palīdzību sniedzošās valstis ir pārstāvētas Mežu investīciju programmas apakškomitejā, Klimata noturības izmēģinājumu programmas apakškomitejā un Programmas Atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai valstīs ar zemiem ienākumiem apakškomitejā.

Klimata investīciju fonda ietvaros esošs fonds:

Tīro tehnoloģiju fonds
(Clean Technology Fund)

Mērķis: veicināt pāreju uz oglekļa mazietilpīgām tehnoloģijām, kas ievērojami varētu samazināt  siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas.

Ieguldījuma reģions/valstis: Čīle, Kolumbija, Ēģipte, Indija, Indonēzija, Kazahstāna, Meksika, Maroka, Nigērija, Filipīnas, Dienvidāfrika, Taizeme, Tunisija, Turcija, Ukraina, Vjetnama.

Finansējums:  EUR ~4,7 miljardi (USD 5,8

Klimata investīciju fonda ietvaros esošs fonds:

Stratēģiskais klimata fonds
(Strategic Climate Fond)

Meža investīciju programma (Forest Investment Program)

 Mērķis: atbalstīt aktivitātes mežu, attīstības un klimata uzlabošanai

Ieguldījuma reģions/valstis: Bangladeša, Brazīlija, Burkinafaso, Kambodža, Kamerūna, Kongo Republika, Kotdivuāra, Kongo Demokrātiskā Republika, Ekvadora, Gana, Gvatemala, Gajāna, Hondurasa, Indonēzija, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Meksika, Mozambika, Nepāla, Peru, Ruanda, Tunisija, Uganda, Zambija.

Ieguldījuma veids: grantu formā un aizdevumi ar zemu procentu likmi.

Finansējums: EUR ~633 miljoni (USD 775 miljoni).

Klimata investīciju fonda ietvaros esošs fonds:

Stratēģiskais klimata fonds
(Strategic Climate Fond)

Izmēģinājuma programma klimata noturībai (Pilot Program for Climate Resilience)

Mērķis: sniegt finansējumu klimata pārmaiņu pielāgošanās un noturības palielināšanai. Palīdzēt valstu valdībām integrēt klimata noturību veicinošas darbības attīstības plānošanā starp dažādiem sektoriem un ieinteresēto pušu grupām.

Ieguldījuma reģions/valstis: Bangladeša, Butāna, Bolīvija, Kambodža, Karību reģions, Dominika, Etiopija, Gambija, Grenāda, Haiti, Hondurasa, Jamaika, Kirgīzijas Republika, Madagaskara, Malāvija, Mozambika, Nepāla, Nigērija, Klusā okeāna reģions, Papua-Jaungvineja, Filipīnas, Ruanda, Samoa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Tadžikistāna, Tonga, Uganda, Jemena, Zambija.

Finansējums: EUR ~980 miljoni (USD 1,2 miljardi).

Klimata investīciju fonda ietvaros esošs fonds:

Stratēģiskais klimata fonds
(Strategic Climate Fond)

Programma atjaunojamās enerģijas atbalstam (Scaling Up Renewable Energy)

Mērķis: atbalstīt enerģijas no atjaunojamajiem energoresursiem izmantošanu, lai palielinātu enerģijas pieejamību un veicinātu ekonomisko attīstību.

Ieguldījuma reģions/valstis: Armēnija, Bangladeša, Kambodža, Etiopija, Gana,  Haiti, Hondurasa, Kenija, Kiribati, Lesoto, Libērija, Madagaskara, Malāvija, Maldivu salas, Mali, Mongolija, Nepāla, Nikaragva, Klusā okeāna reģions, Ruanda, Samoa, Sjerraleone, Zālamana salas, Tanzānija, Uganda, Vanuatu, Jemena, Zambija.

Finansējums: EUR~ 686 miljoni (USD 839 miljoni).

Laboratorija – Ilgtspējīgu investīciju veicināšana
(the Lab – Driving Sustainable Investment)

https://www.climatefinancelab.org/

 Mērķis: virzība uz zema oglekļa un klimata noturīgu ekonomiku. Veicināt pārmaiņas tādos sektoros kā transports, energoefektivitāte, atjaunojamā enerģija, kā arī klimata viedu lauksaimniecību un mežu izciršanas ierobežošanu.

Ieguldījuma reģions/valstis: visa pasaule, ar uzsvaru uz Āziju, Dienvidameriku un Āfriku.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: Laboratorijas locekļi nosaka tās rīcības, tostarp instrumentu izvēli un attīstības virzienu.

Finansējums:  ~ EUR 817 miljoni ( USD 1 miljards).

Pasaules fonds sadarbībai klimata jomā
(Global Climate Partnership Fund)

https://www.gcpf.lu/renewable-energy-and-energy-efficiency-investments.html

Mērķis: mazināt klimata pārmaiņas un veicināt ilgtspējīgu attīstību finansējot projektus energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas ražošanas sektoros.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis un jaunattīstības valstis.

Fonda pārvaldnieks: responsAbility Investments AG.

Ieguldījuma veids: aizdevumu formā.

Finansējums:  EUR ~290 miljoni (USD 335miljoni) 2016. gadā.

Nacionāli pielāgotu rīcību fonds klimata pārmaiņu mazināšanai
(Nationally Appropriate Mitigation Actions Facility- NAMA)

http://www.nama-facility.org/

Mērķis: sniegt finansiālu atbalstu attīstības valstīm, kas uzņemas vadošu lomu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis.

Fonda pārvaldnieks: Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūra (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ).

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējumu sniedzēju iesaiste: finansējuma sniedzēji ir NAMA fonda valdes locekļi. Valde pieņem visus stratēģiskos lēmumus un veic projektu atlasi.

Finansējums:  EUR 85 miljoni (aktuālajam 5. periodam).

Apvienoto Nāciju Organizācijas Sadarbības programma Emisiju samazināšanai attīstības valstīs, kas radušās mežu izciršanas un degradācijas rezultātā
(The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries – UN-REDD)

http://www.un-redd.org/

 

Mērķis: atbalstīt nacionāli pārvaldītus REDD + (mehānisms, emisiju samazināšanai, kas rodas mežu izciršanas un degradācijas rezultātā, ko izveidoja Apvienot Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām iesaistītās puses) procesus un veicināt visu ieinteresēto pušu iesaisti, ietverot arī pamatiedzīvotājus un citas kopienas.

Ieguldījuma reģions/valstis: Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna valstis, Dienvidamerikas un Karību jūras reģiona  valstis.

Fonda pārvaldnieks: Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: trīs locekļi pārstāv finansējuma sniedzējus programmas valdē, kas sanāk reizi gadā (vai biežāk, ja nepieciešams), lai lemtu par fonda resursu izlietošanu. Programmas asamblejā piedalās visu finansējuma sniedzēju pārstāvji, lai apspriestu progresu, izaicinājumus un veicinātu sadarbību ar citām līdzīgām programmām.

Finansējums:  ~ EUR 226,7 miljoni (USD 280 miljoni).

Mežu oglekļa sadarbības mehānisms
(The Forest Carbon Partnership Facility) Ietver divus fondus Gatavības fondu (Readiness Fund) un Oglekļa dioksīda fondu (Carbon Fund)

https://www.forestcarbonpartnership.org/

 

 

Mērķis: samazināt emisijas, kas radušās mežu izciršanas un, degradācijas rezultātā, saglabāt mežu oglekļa krājumus un veicināt ilgtspējīgu mežu izmantošanu.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis.

Fonda pārvaldnieks: Pasaules Banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: 14 palīdzības sniedzēji ir Dalībnieku komitejas (Participants Committee) locekļi, kas ir galvenā lēmumu pieņemšanas institūcija. Komitejas ietvaros tiek apstiprināts fonda budžets un lemts par grantu piešķiršanu.

Finansējums:  EUR ~302 miljoni (USD 370 miljoni) Gatavības fondam un EUR ~604 miljonu (USD 740 miljoni) Oglekļa dioksīda fondam.

Pasaules klimata pārmaiņu alianse+
(Global Climate Change Alliance+)

http://www.gcca.eu/

Mērķis: veicināt efektīvu dialogu un sadarbību klimata pārmaiņu jomā un sniegt tehnisku un finansiālu atbalstu. Alianse palīdz nodrošināt to, ka nabadzīgās valstis palielina savu spēju pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei.

Ieguldījuma reģions/valstis: vismazāk attīstītās valstis un mazo salu jaunattīstības valstis.

Fonda pārvaldnieks: Eiropas Komisija.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Adaptācijas fonds
(Adaptation Fund)

https://www.adaptation-fund.org/

 Mērķis: palīdzēt attīstības valstu vismazāk aizsargātajām kopienām pielāgoties klimata pārmaiņām.

Ieguldījuma reģions/valstis: attīstības valstis, vismazāk attīstītās valstis un mazo salu jaunattīstības valstis.

Fonda pārvaldnieks: Adaptācijas fonda valde.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējums: EUR ~378 miljoni (USD 462 miljoni).

Amazones fonds
(The Amazon Fund)

http://www.amazonfund.gov.br/en/home/

 Mērķis: novērst, uzraudzīt un cīnīties pret mežu izciršanu, veicinot to saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Ieguldījuma reģions/valstis: Brazīlija.

Fonda pārvaldnieks: Brazīlijas Attīstības banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā

Finansējuma sniedzēju iesaiste: fondu pārvalda Brazīlijas institūcijas, palīdzību sniedzošo valstu iesaiste ir ierobežota.

Finansējums: EUR ~995 miljoni (USD 1.217.577.214,17).

BioOglekļa fonds – Iniciatīva meža ainavu ilgtspējai
(BioCarbon Fund – Initiative for Sustainable Forest Landscapes)

https://www.biocarbonfund-isfl.org/

 Mērķis: veicināt siltumnīcu efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu, kas rodas no mežu un lauksaimniecības sektoriem, īstenojot viedāku zemes izmantošanas plānošanu, politiku un praksi.

Ieguldījuma reģions/valstis: Kolumbija, Etiopija, Zambija, Meksika un Indonēzija.

Fonda pārvaldnieks: Pasaules Banka.

Ieguldījuma veids: grantu un tehniskās palīdzības formā.

Finansējums:  EUR ~ 286 miljoni ($ 350 miljoni).

Indonēzijas Klimata pārmaiņu trasta fonds
(Indonesia Climate Change Trust Fund)

https://www.icctf.or.id/

 Mērķis: sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās mērķus.

Ieguldījuma reģions/valstis: Indonēzija.

Fonda pārvaldnieks: Mandiri Banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: reizi gadā notiek fonda valdes sesija, kas tradicionāli noris kā privātas tikšanās starp fonda pilnvarotajiem pārstāvjiem, finansējuma sniedzējiem, aģentūrām un institūtiem.

Partnerība tirgus gatavībai
(Partnership for Market Readiness)

https://climatefundsupdate.org/partnership-for-market-readiness/

 Mērķis: atbalstīt darbības, kas vērstas uz klimata pārmaiņu mazināšanu. Sniegt atbalstu valstīm klimata pārmaiņu politikas sagatavošanā un īstenošanā, tostarp attiecībā uz oglekļa cenu noteikšanas instrumentiem.

Ieguldījuma reģions/valstis: Argentīna, Brazīlija, Čīle, Ķīna, Kolumbija, Kostarika, Indija, Indonēzija, Jordāna, Meksika, Maroka, Peru, Dienvidāfrika, Šrilanka, Taizeme, Tunisija, Turcija, Ukraina, Vjetnama.

Fonda pārvaldnieks: Pasaules Banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējuma sniedzēju iesaiste: fondu pārvalda un lēmumus par līdzekļu piešķiršanu pieņem Sadarbības asambleja,  ko veido palīdzības saņēmējvalstu un finansējuma sniedzēju pārstāvji.

Finansējums:  EUR ~104 miljoni ( USD127 miljoni).

Āfrikas Klimata pārmaiņu fonds
(Africa Climate  Change Fund)

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/

Mērķis: atbalstīt Āfrikas valstis to centienos paaugstināt  noturību pret negatīvajām klimata pārmaiņu sekām un virzībā  uz ilgtspējīgu un oglekļa mazietilpīgu izaugsmi.

Ieguldījuma reģions/valstis: Āfrika.

Fonda pārvaldnieks: Āfrikas Attīstības banka.

Ieguldījuma veids: grantu formā.

Finansējums: EUR~93 miljoni (USD 11,4 miljoni).