Padomi projektu īstenotājiem

Kvalitatīvi sagatavots projekta pieteikums – atslēga uz veiksmīgi īstenotu projektu.

Projekti var būt dažādi, taču to sagatavošanas un iesniegšanas process ir līdzīgs. Lai projektu pieteikumu sagatavošana būtu veiksmīga, un projekts varētu pretendēt uz finansējuma iegūšanu, sniedzam būtiskākos padomus un resursus ar noderīgiem ieteikumiem.

Padomi projektu pieteikumu sagatavošanai ES fondu ietvaros:

  • Informācija Finanšu ministrijas ES fondu lapā par projektu pieteikšanu un īstenošanu
  • Dažādas infografikas projektu pieteicējiem un palīgi finansējuma saņēmējiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūras lapā (CFLA ir izstrādājusi informatīvu materiālu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem, kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.
  • Noderīga informācija un vadlīnijas dažādu kategoriju, t.sk. klimata, LIFE programmas projektu pieteicējiem
  • Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē iesakām izskatīt vadlīnijas iepirkumu veikšanai