Informācijas krātuve

Pētījumi

Latvijas un starptautiska mēroga pētījumu par klimata pārmaiņu jautājumiem krātuve

Politika un likumdošana

Apkopojums par būtiskākajiem tiesību un normatīvajiem aktiem nacionālā, ES un globālā līmenī, kas veido un virza klimata politiku

Dati

Ikgadējo siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas aprēķini

Klimata pārmaiņu analīzes rīks

LVĢMC izstrādātais Klimata pārmaiņu analīzes rīks – vēsturiskie dati un prognozētās klimata pārmaiņas Latvijā līdz 2100. gadam (temperatūra, nokrišņi, vējš)

Elektroniskie rīki un spēles

Krātuve ar tiešsaistes un galda spēlēm – izklaidējošas, taču izglītojošas un pamācošas par klimata pārmaiņu jautājumiem.

Termini

Vardnīca – nosaukumi un lietotā terminoloģija par klimata pārmaiņām

Video

Video par klimata pārmaiņām