Elektroniskie rīki un spēles

Pasaules Dabas Fonda apkopotas spēles tiešsaistē

Pasaules Dabas Fonda tīmekļvietnē ir apkopotas vairākas tiešsaistes spēles:  www.pdf.lv/lv_LV/multimediji/speles

Latvijas skolēnu veidotas spēles

Vides izglītības un satura centra tīmekļvietnē ir pieejamas ar vidi saistītas izziņas spēles, ko veidojuši skolēni no dažādām Latvijas skolām. Spēles: visc.gov.lv/intizglitiba/metmat_speles.shtml

Climate Trivia – prāta spēle bērniem

“Climate Trivia” ir NASA veidota spēle, kas ļauj pārbaudīt zināšanu līmeni klimata pārmaiņu jomā. Spēle sastāv no dažādiem jautājumiem saistībā ar klimata pārmaiņām. Spēlētājiem tiek piedāvāti 4 atbilžu varianti uz katru no jautājumiem. Pēc atbildes sniegšanas ir iespēja pārbaudīt, vai esi atbildējis pareizi un iegūt papildu informāciju par uzdoto jautājumu. Pieejama: https://climatekids.nasa.gov/trivia/

OFFSET – tiešsaistes spēle bērniem

“OFFSET” ir NASA veidota spēle bērniem, kurā spēlētāja mērķis ir samazināt oglekļa emisijas atmosfērā. Citiem vārdiem sakot, jums ir jāierobežo visas CO2 emisijas, lai Zeme nepaliktu pārāk silta. Pieejama: https://climatekids.nasa.gov/offset/

Polar Eclipse – galda spēle

“Polar Eclipse” ir galda spēle, kurā spēlētājam ir iespēja pieredzēt laika un temperatūras savstarpējo mijiedarbību. Šī spēle ir tapusi ASV un tā ir paredzēta bērniem no 8 gadu vecuma. Spēle apvieno zināšanas par dabas resursu lietderīgu izmantošanu, ekoloģijas problēmas un to sasaisti ar cilvēku dzīvesveidu. Šo spēli var iegādāties ražotāja tīmekļvietnē: http://www.polareclipsegame.com/about/

Klimata pokers – galda spēle

Klimata pokers (Climate poker) ir kāršu spēle, kurā spēlētāju mērķis ir noorganizēt vislielāko klimata konferenci, lai risinātu klimata pārmaiņas. Spēlētāji iejūtas diplomātu lomā, kuri cenšas organizēt klimata konferences līdzīgi domājošām valstīm. Spēle sastāv no 60 kārtīm, uz kurām attēlota kāda valsts un tās delegācija. Uz katras no kārtīm ir informācija par attiecīgās valsts galvaspilsētu, C02 emisijām uz vienu iedzīvotāju, nāves gadījumiem klimata ekstrēmu dēļ uz 100 000 iedzīvotājiem laikā no 1998. līdz 2007. gadam un klimata pārmaiņu radītos zaudējumus procentos no nacionālā kopprodukta laika periodā no 1998. līdz 2007. gadam un citu noderīgu informāciju. Latvijā diemžēl šo Vācijā tapušo galda spēli nevar iegādāties, bet ir iespējams to pasūtīt no oficiālās izplatītāja interneta vietnes.

Plan it Green – simulācijas spēle

Spēle “Plan it Green” ir simulācijas spēle, kas ļauj spēlētājiem darboties kā pilsētas plānotājiem, lai atjaunotu to un kļūtu par videi draudzīgāku pilsētu, izmantojot enerģētikas modernizāciju, tīras enerģijas mehānismus un videi draudzīgus materiālus ēku būvniecībai. Lai kļūtu par šīs spēles spēlētāju ir nepieciešams reģistrēties un izveidot savu spēlētāja kontu. Spēle piedāvā “ienākt spēlē” caur Facebook, Twitter vai Google kontu. Spēle: www.planitgreenlive.com/en/login

Fate of the World – simulācijas spēle

Tiešsaistes režīmā pieejama simulācijas spēle, kas izaicina spēlētājus, lai atrisinātu krīzes, kas skar mūsu planētu, sākot no dabas katastrofām un klimata pārmaiņām līdz politiskiem uzbrukumiem un starptautiskajām attiecībām. Spēles tapšanā ir piedalījušies Oksfordas zinātnieki, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību globālās sasilšanas ietekmei uz cilvēci un planētu Zeme. Lai kļūtu par šīs spēles spēlētāju ir nepieciešams reģistrēties un izveidot savu spēlētāja kontu. Spēle: http://www.soothsayergames.com/

Climate Change – spēle tiešsaistē

BBC tīmekļvietnē pieejama spēle ar nosaukumu “Climate Change”, kas ļauj spēlētājam iejusties Eiropas valstu prezidenta tēlā. Spēles uzdevums ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, vienlaikus nepazaudējot savu popularitāti valdības un iedzīvotāju vidū, lai paliktu savā amatā. Spēle: www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/