Pētījumi

Pētījuma nosaukums Autors Joma Gads

Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi

Oskars Purmalis

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2014

Latvijas upju zivju sabiedrības un to noteicošie faktori

Jānis Birzaks

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2013

Sekmējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādi Latvijā (Ceļvedis)

Biedrība “Baltijas Vides Forums”

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2013

Bioindikācijas gaisa piesārņojuma monitoringa metožu novērtējums /Assessment of Bioindication Methods in Air Pollution monitoring.

Liepājas Universitātes Vides pētījumu centrs

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2012

Programma “Liec upē akmeni”

Dabas aizsardzības pārvalde

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2011

Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, Latvijas Universitāte Vides pārvaldības katedra

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2011

Baltijas jūra reģiona klimata mainības adaptācijas stratēģija /Baltic Sea Region Climate Change Adaptation Strategy (BALTADAPT)

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2010-2013

Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana /Integrated Strategy for Riga City to Adapt to the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena

Rīgas Dome

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2010-2012

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam: gadu pēc un turpmāk /EU Strategy for the Baltic Sea Region: a year after and beyond

Ž. Ozoliņa, I. Reinholde, T. Rostoks

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2010

Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības pieauguma pilnveidošana

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2010