Projekti

1 2 3 4 5 11
Projekta nosaukums Īstenotājs Pabeigšanas gads Projekta veids (aktivitātes) Projekta izmaksas, EUR

Solārās enerģijas elektrostacijas izveide izmantojot kompozītmateriālu paneli ar plašas absorbcijas saules bateriju

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 138760.72
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-2/2
Konkurss: KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=12&projekt=1893&lang=lv

SIA "Composite Constructions"

2013

Tehnoloģijas attīstīšana/iekārta; inovācja; AER izmantošana (saules enerģija)

253304.21

LED ielu apgaismojumu gaismekļu ar inteliģentu vadības sistēmu prototipa izstrāde

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 108326.15
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-2/3
Konkurss: KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=12&projekt=1899&lang=lv

SIA "Westnord"

2013

Tehnoloģijas attīstīšana/iekārta; inovācja; Energoefektīvs ielu apgaismojums

192138.56

Jaunas tehnoloģijas izstrāde ceļu seguma sagatavošanā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 166549.89
Vieta: Jelgava
Proj. Nr. KPFI-2/29
Konkurss: KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=12&projekt=1898&lang=lv

SIA "A PIECI"

2013

Tehnoloģijas attīstīšana/iekārta; inovācja; Transports

335322.51

Energoefektivitātes paaugstināšana Malnavas koledžas jaunajā mācību korpusā un Malnavas koledžas dienesta viesnīcas ēkā, Malnavā

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 1003930.73
Vieta: Kārsavas novads
Proj. Nr. KPFI-3/6
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10137
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=5&projekt=1797&lang=lv

Malnavas koledža

2013

Siltināšana, energoefektivitāte

1244076.88

Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 789669.28
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-3/10
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10137
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=5&projekt=1812&lang=lv

Rīgas Celtniecības koledža

2013

Siltināšana, energoefektivitāte

991319.88

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Rīgas Tehniskās universitātes studentu dienesta viesnīcās Rīgā, Āzenes ielā 22; 22a

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 1422871.34
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-3/14
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10137
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=5&projekt=1821&lang=lv

Rīgas Tehniskā universitāte

2013

Siltināšana, energoefektivitāte

3298797.08

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 476826.77
Vieta: Rēzekne
Proj. Nr. KPFI-3/22
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10137
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=5&projekt=1810&lang=lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (iepriekš Rēzeknes Augstskola)

2013

Siltināšana, energoefektivitāte

883921.98

Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O NOX, CO, GOS) daudzumu, veicot energoefektivitātes pasākumus

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 205028.71
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-3/23
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10137
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=5&projekt=1787&lang=lv

Latvijas Kultūras koledža

2013

Siltināšana, energoefektivitāte

320258.31

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Īstenošanas periods 2010-2013
KPFI finansējums, EUR: 328207.55
Vieta: Rīga
Proj. Nr. KPFI-3/25
Konkurss: KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10137
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=5&projekt=1788&lang=lv

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

2013

Siltināšana, energoefektivitāte

390401.88

Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa

Īstenošanas periods 2010-2012
KPFI finansējums, EUR: 198397.45
Vieta: Daugavpils novads
Proj. Nr. KPFI-4/15
Konkurss: KPFI Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10965
Vairāk: http://kpfi.lv/modules/Konkurs/projekti.php?id=7&projekt=1766&lang=lv

Daugavpils novada pašvaldība

2013

AER izmantošana (biomasa)

532609.25

1 2 3 4 5 11