IPCC diskusija “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?” – TIEŠRAIDE

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvju(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) diskusija/konference par klimata pārmaiņu realitāti “What is climate change reality for Latvia – its people and economy?”.

IPCC ir organizācija, kas apvieno visas pasaules (195 valstu) zinātniekus kontekstā ar klimata pārmaiņu jautājumu pētniecību un nodrošina informāciju sarunām Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros, valstu politiku plānošanai utt. Sintezējot visu pasaules zinātnieku atklājumus, IPCC regulāri nāk klajā ar iespējami visobjektīvākajiem secinājumiem par klimata pārmaiņām (vai/cik lielā mērā tās notiek? Kas tās ir izraisījis? Kādas ir/būs sekas? Kas darāms, lai tās novērstu? Kas darāms, lai tām pielāgotos?). Arī Latvijas un Eiropas Savienības klimata politikas ir balstītas uz IPCC secinājumiem. Šī ir pirmā IPCC viesošanās Latvijā un unikāla iespēja viņiem pajautāt visu neskaidro. Turklāt tikšanās ar IPCC augsta līmeņa ekspertiem šobrīd sevišķi aktuāla, jo Latvijā klimata pārmaiņu politikas pasākumu ietekme uz nozaru politikām un tautsaimniecības attīstību būtiski palielinās. Šogad Latvijā plānots apstiprināt Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju, turklāt nozarēm līdz 2018. gada beigām būs jāvienojas par emisiju mērķa izpildes izpildi (šobrīd zināmās politikas un pasākumi nav pietiekami un neizpilde izraisīs būtiskas, tūlītējas finansiālās konsekvences).

Publiskā diskusija “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?”

SKATIES TIEŠRAIDĒ
latviešu un angļu valodā:

Ieraksts pēc pasākuma būs pieejams ŠEIT