Izsludināta projektu pieteikumu iesniegšana Inovācijas fonda ietvaros

Eiropas Komisija 3. jūlijā ir izsludinājusi pirmo uzsaukumu projektu pieteikumu iesniegšanai Inovācijas fonda ietvaros. Pirmā uzsaukuma ietvaros plānots atbalsts grantu (subsīdiju) veidā 1 miljrd. euro apmērā projektu īstenošanai, kā arī 8 milj. euro paredzēts projektu attīstības tehniskai palīdzībai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans: “Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus nāk īstajā laikā. ES ieguldīs 1 miljardu euro daudzsološos, tirgum  gatavos projektos, piemēram, tīrajā ūdeņradī vai citos risinājumos ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni energoietilpīgās nozarēs, piemēram, tērauda, cementa un ķīmisko vielu ražošanā. Mēs atbalstīsim arī enerģijas uzkrāšanu, tīkla risinājumus un oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu. Šie liela mēroga ieguldījumi palīdzēs atjaunot ES ekonomiku un radīs videi draudzīgu atveseļošanos, kas novedīs pie klimatneitralitātes 2050.gadā.

Projektu pieteikumu uzsaukums paredzēts tīru tehnoloģiju liela mēroga projektiem (ar kapitālizmaksām virs 7,5 milj. euro), lai palīdzētu tiem pārvarēt riskus, kas saistīti ar komercializāciju un liela mēroga demonstrējumiem.

Inovācijas fonda pirmā projektu pieteikumu iesniegšanas uzsaukuma pirmā posma gala termiņš ir 2020.gada 29.oktobris. Projektu pieteikumu iesniedzēji tiks informēti par projektu ideju vērtēšanas rezultātiem un tiks uzaicināti iesniegt pilnu projekta pieteikumu vai saņemt projekta attīstības palīdzību 2021.gada pirmajā ceturksnī.

Projektu pieteikumus vērtēs ņemot vērā gan potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju samaiznājumu, gan inovācijas apmēru, gan finansiālo un tehnisko gatavību, kā arī multiplikatīvo un izmaksu efektivitātes potenciālu.

Inovāciju fonda mērķis ir radīt finansiālus stimulus uzņēmumiem un valsts iestādēm, lai tās jau tagad ieguldītu nākamās paaudzes mazoglekļa emisiju tehnoloģijās un, lai ES uzņēmumi kļūtu par šo tehnoloģiju līderiem pasaulē.

Inovācijas fonda kopējais paredzamais finansējums laika periodā no 2020.-2030. gadam prognozēts aptuveni 10 miljrd. euro, kas tiks iegūti izsolot 450 miljons emisijas kvotu, kas tiks papildināts arī ar neizmantotajiem līdzekļiem no NER300 programmas, kas bija Inovācijas fonda priekštecis.

Saite uz Eiropas Komisijas preses relīzi: https://ec.europa.eu/clima/news/boosting-eu-green-recovery-commission-invests-1-billion-innovative-clean-technology_en

Saite uz Eiropas Komisijas Inovācijas Fonda tīmekļa vietni: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en