Izsludināts jauns konkurss Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīvas (EUKI) ietvaros

Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija aicina iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīvas (EUKI) 4. kārtas ietvaros. Projektu priekšlikumus var iesniegt līdz 2020. gada 18. februārim. Atsauksmes par priekšlikumiem gaidāmas 2020. gada jūnija sākumā.

EUKI projektu ideju konkurss tiek rīkots regulāri kopš 2017. gada un tā mērķis ir klimata projektu finansēšana. Konkursā aicinātas pieteikties nevalstiskās organizācijas, bezpeļņas organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī universitātes un zinātniskie institūti no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, galvenokārt Centrāleiropas, austrumu, dienvidaustrumu un Dienvideiropas dalībvalstīm.

EUKI finansē klimata pārmaiņu projektus šādās tematiskās jomās:

  • Kapacitātes attīstība
  • Tīklošanas iespēju izveide
  • Politiku un pasākumu īstenošana, stratēģiju izstrāde un priekšizpētes veikšana
  • Dialogu veidošana, zināšanu pārneses un izglītības projekti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina izmantot iespēju un pieteikt projektus EUKI līdz šī gada 18. februārim. Plānotais finansējuma apjoms vienam projektam ir no 50 000 līdz 1 000 000 euro.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama: https://www.euki.de/en/project-financing/