Jauns brīdinājumu portāls informācijai par bīstamiem laikapstākļiem

Lai uzlabotu informācijas pieejamību par bīstamiem meteoroloģiskiem un hidroloģiskiem apstākļiem, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ir izstrādājis jaunu brīdinājumu portālu – bridinajumi.meteo.lv.

Latvijā, tāpat kā citviet pasaulē, pēdējo 50 gadu laikā novērotas arvien nozīmīgākas klimatisko parādību izmaiņas – vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un zemas gaisa temperatūras, arī karstuma viļņu biežuma un ilguma pieaugums, jūras ūdens līmeņa paaugstināšanās, spēcīgu lietavu gadījumu skaita palielināšanās u.c., kas rada specifiskas problēmas gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Saskaņā ar prognozēm nākotnē gaidāma ekstremālo laikapstākļu, tai skaitā nokrišņu un vēja ātruma, atkārtošanās biežuma un kontrastainības palielināšanās, kā rezultātā nāksies saskarties ar Latvijas teritorijai neraksturīgiem un ekstremāliem laikapstākļiem.

Lai pasargātu cilvēku dzīvību, veselību un labklājību no ekstremālu laikapstākļu nelabvēlīgas ietekmes, svarīgi uzlabot iedzīvotāju un institūciju informētību par iespējamajiem riskiem. Tāpēc LVĢMC sadarbībā ar VUGD ir pārskatījis hidrometeoroloģisko brīdinājumu kritērijus, lai sagatavotie un izplatītie brīdinājumi labāk atspoguļotu gaidāmo hidrometeoroloģisko parādību intensitāti un to sagaidāmo ietekmi.

Sabiedrības informēšanai par bīstamām meteoroloģiskām un hidroloģiskām parādībām, kuras var izraisīt postījumus, avārijas un katastrofas, kā arī apdraudēt iedzīvotāju drošību, ir izstrādāts jauns brīdinājumu portāls bridinajumi.meteo.lv. Portālā ir pieejama aktuālā brīdinājumu informācija. Sagatavotie brīdinājumi tiek izsūtīti VUGD, Latvijas Televīzijai un Latvijas Radio, kā arī informācijas aģentūrai LETA. Papildus šī informācija tiek publicēta arī LVĢMC sociālajos tīklos.

2019. gada 17. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam”[1], kura mērķis ir mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību pret klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu. Plānā paredzēti vairāk nekā 80 pasākumi, tai skaitā pasākumi agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošanai.

[1] “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam”, ieejams tiešsaistē: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40467308