Izveidots siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina kalkulators

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) tīmekļa vietnē ir pieejams elektronisks rīks siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju novērtēšanai. Tā algoritms balstās uz Latvijā ieviesta SEG vienota aprēķina metodiku pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, ko nosaka 2018. gada 23. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”. SEG emisiju aprēķina metodika izstrādāta, lai […]

11/10/2019

Klimata pārmaiņu ietekmes skars ikvienu: okeāna temperatūra paaugstinās, ledāji turpina kust, jūras līmenis pieaug un nozvejas potenciāls samazinās

Š.g. 25. septembrī publicēts jaunākais ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) ziņojums, kurā zinātnieki no visas pasaules uzsver – nepieciešama steidzama, vērienīga, koordinēta rīcība, lai mazinātu cilvēku radīto klimata pārmaiņu ietekmi pasaules okeānos un ledājos. Siltumnīcefekta gāzu dēļ globālā sasilšana jau ir sasniegusi 1 °C virs pirmsindustriālā līmeņa. Tas rada nopietnas sekas ekosistēmām un cilvēkiem. Pasaules okeāns ir kļuvis […]

03/10/2019

Pirmo reizi Eiropas Savienībā noteikti CO2 emisiju standarti lieljaudas transportlīdzekļu ražotājiem

2019. gada 14. augustā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1242 par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem un ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 595/2009 un (ES) 2018/956 un Padomes Direktīvu 96/53/EK. Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas Komisijas Trešās mobilitātes paketes. Nosakot lieljaudas transportlīdzekļu CO2 emisiju […]

02/10/2019

J. Pūce: ANO Klimata rīcības samitā Latvija pievienojās vairākām iniciatīvām

Pirmdien, 23.septembrī, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālsekretāra organizētā Klimata rīcības samita ietvaros, Ņujorkā, ASV, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!), pārstāvot Latviju, pievienojās vairākām klimata politikas un rīcības iniciatīvām, kā arī piedalījās augsta līmeņa diskusijā par klimata pārmaiņu ierobežošanu. ANO Klimata rīcības samitā Latvija pievienojās trīs iniciatīvām, kas tika publiskotas samita laikā. […]

24/09/2019

J. Pūce: Latvijai starptautiski jāapliecina, ka esam daļa no klimata pārmaiņu risinājuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce(AP!) šodien informēja mediju pārstāvjus par savu dalību ANO ģenerālsekretāra organizētajā Klimata rīcības samitā, kas 23. septembrī notiks Ņujorkā, ASV. Samita mērķis ir veicināt un palielināt valstu apņemšanās un ambīcijas klimata pārmaiņu mazināšanā un Parīzes nolīguma īstenošanā*. J. Pūce: “Klimata pārmaiņas ir reālas, mēs tās izjūtam arvien izteiktāk […]

19/09/2019

Cīņā ar klimata pārmaiņām būs nepieciešami ilgtspējīgi zemes izmantošanas risinājumi un ēšanas paradumu maiņa

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) š.g. 8. augustā nākusi klajā ar īpašo ziņojumu par zemes degradāciju, ilgtspējīga zemes apsaimniekošanu, pārtuksnešošanos, pārtikas pieejamību un siltumnīcefekta gāzu emisijām zemes ekosistēmā. Ziņojumā norādīts, ka noturēt globālo sasilšanu 2 °C robežās ir iespējams vienīgi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas visās tautsaimniecības jomās, tostarp pārtikas rūpniecībā. Aprēķināts, ka lauksaimniecība, mežsaimniecība un citi zemes […]

30/08/2019