Godināti konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” laureāti

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019”, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” laureāti: Siguldā, Institūta ielā 10 – 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019”; Liepājas Olimpiskā centra Manēža – 1. vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2019” Valmierā, Mālu […]

21/06/2019

Lielbritānija kļūst par pirmo G7 valsti, kas sev izvirzīs juridiski saistošu mērķi līdz 2050.gadam sasniegt klimatneitralitāti

Terēze Meja  12.jūnijā paziņoja, ka Lielbritānija, ņemot vērā  Klimata pārmaiņu komitejas (CCC) rekomendācijas, paaugstinās klimata politikas ambīcijas, izvirzot juridiski saistošu  mērķi sasniegt klimatneitralitāti 2050.gadā. Esošais Lielbritānijas Klimata pārmaiņu likums (pieņemts 2008. gadā) nosaka juridiski saistošu mērķi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80% (salīdzinājumā ar 1990. gada emisiju līmeni), bet tas tiek pārskatīts […]

17/06/2019

Stājusies spēkā regula, kas palielinās nulles un zema emisijas līmeņa transportlīdzekļu īpatsvaru Eiropas Savienībā

2019.gada 17.aprīlī stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/631 par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011. Šīs regulas priekšlikumu ierosināja Eiropas Komisija 2017. gada novembrī kā daļu no „Tīrās” (klimatam draudzīgās) Mobilitātes pakotnes. […]

13/06/2019

OECD sadarbībā ar VARAM īsteno pētījumu par Latvijas investīciju plūsmu saderīgumu ar Parīzes nolīgumu un klimatneitralitāti

Š.g. 12.-13. jūnijā Rīgā notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētais seminārs un bilaterālās tikšanās par kopīgi uzsākto pētījumu, kura ietvaros novērtēs Latvijas publisko un privāto investīciju plūsmu transporta sektorā saderīgumu ar Parīzes nolīgumu un klimatneitralitāti. Pētījums būs unikāls ne tikai Latvijas, bet visas pasaules kontekstā, jo […]

12/06/2019

Latvijā viesosies Eiropas Komisijas augsta līmeņa amatpersona klimata politikas jautājumos

Š.g. 3. – 4. jūnijā Latviju apmeklēs Eiropas Komisijas Klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktors. Vizītes ietvaros plānoti gan publiskie pasākumi, gan vairākas tikšanās ar valsts iestādēm un ar sociālajiem partneriem par Eiropas Komisijas iecerēto Eiropas virzību uz klimatneitralitāti. 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu “Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums […]

31/05/2019

Saules kauss 2019

Š.g. 18. maijā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) notiks divpadsmitais konkursa „Saules Kauss 2019” noslēguma pasākums – saules transportlīdzekļu sacensības skolēniem. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt skolēnu zināšanas par energoefektīviem risinājumiem un to nozīmi mūsdienu pasaulē. Interaktīvu apmācību un prakses procesā skolēni demonstrē savas prasmes energoefektīvu energoresursu izmantošanā, izstrādājot modeļus, kuri darbojas izmantojot alternatīvās enerģijas […]

14/05/2019