Izsludināta projektu pieteikumu iesniegšana Inovācijas fonda ietvaros

Eiropas Komisija 3. jūlijā ir izsludinājusi pirmo uzsaukumu projektu pieteikumu iesniegšanai Inovācijas fonda ietvaros. Pirmā uzsaukuma ietvaros plānots atbalsts grantu (subsīdiju) veidā 1 miljrd. euro apmērā projektu īstenošanai, kā arī 8 milj. euro paredzēts projektu attīstības tehniskai palīdzībai. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans: “Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus nāk īstajā laikā. ES ieguldīs 1 […]

07/07/2020

Jauns brīdinājumu portāls informācijai par bīstamiem laikapstākļiem

Lai uzlabotu informācijas pieejamību par bīstamiem meteoroloģiskiem un hidroloģiskiem apstākļiem, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ir izstrādājis jaunu brīdinājumu portālu – bridinajumi.meteo.lv. Latvijā, tāpat kā citviet pasaulē, pēdējo 50 gadu laikā novērotas arvien nozīmīgākas klimatisko parādību izmaiņas – vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un […]

06/07/2020

OECD sadarbībā ar VARAM ir izstrādājusi pētījumu Latvijas investīciju plūsmu transporta sektorā saderīgums ar Parīzes nolīgumu

2020. gada 20. maijā ir nopublicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kopīgi īstenots pētījums par Latvijas investīciju plūsmu transporta sektorā saderīgumu ar Parīzes nolīgumu (Exploring Options to Measure the Climate Consistency of real Economy Investments: the Transport Sector in Latvia). Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par […]

01/06/2020

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Zaļā kursa projektu konkursu (Green Deal Call)

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu ES programmas Apvārsnis 2020 ietvaros plānotajam pētniecības un inovācijas projektu konkursa uzsaukumam Eiropas Zaļā kursa prioritārajās jomās (Green Deal Call). Ar sākotnējām projektu konkursa tēmām var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en, sadaļā “How can I get involved?” Viedokli iespējams sniegt līdz 3.jūnijam, izmantojot tiešsaistē norādīto e-pasta adresi:  RTD-H2020-GREEN-DEAL-CALL@ec.europa.eu . […]

01/06/2020

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020”

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” organizatori pieņēmuši lēmumu pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 16. jūnijam. Šis laiks dos papildu iespēju potenciālajiem konkursa dalībniekiem veikt ēku energoefektivitātes izvērtēšanu un pieteikumu sagatavošanu. Konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” jau devīto gadu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls […]

27/04/2020

Eiropas Revīzijas palātas jaunais īpašais ziņojums: Eiropas Savienības pilsētām ir problēmas ar ES ilgtspējīgas mobilitātes atbalsta efektīvu izmantošanu

Eiropas Revīzijas palāta ir sagatavojusi jaunu īpašo ziņojumu “Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte Eiropas Savienībā: bez dalībvalstu apņemšanās būtiski uzlabojumi nav iespējami” (Ziņojums). Ziņojumā secināts, ka sešus gadus pēc tam, kad Eiropas Komisija (Komisija) aicināja sākt ieviest būtiskas pārmaiņas, nav skaidru novērojumu, kas liecinātu, ka Eiropas Savienības (ES) pilsētas būtiski mainījušas pieeju cilvēku mobilitātei pilsētās un pilsētu […]

05/03/2020