Zaļais karogs – Ekoskolu programmas apbalvošana 2018

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas. Vēl 56 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas […]

14/09/2018

ANO ietvaros notikušajās klimata sarunās Bangkokā panākts neliels progress Parīzes nolīguma īstenošanas noteikumu izstrādē

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferencē Bangkokā, Taizemē (4. – 9. septembrī) valstu pārstāvji panāca progresu saistībā ar vairākiem jautājumiem Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumu izstrādē. Lai gan progress nebija tik liels kā sākotnēji prognozēts, sarunas bija konstruktīvas. Jāatzīmē, ka daži no konferencē izskatītajiem jautājumiem ir politiski un kompromisu panākšanai gada nogalē būs nepieciešama politiska […]

12/09/2018

Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam” (Stratēģija) un izsludinājusi to saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018. gada 30. augustā. Stratēģija ir dokuments ilgtermiņa politikas plānošanai, ievērojot klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus. Tajā ņemti vērā daudzi paredzami faktori (ekonomiskais cikliskums) un neparedzami faktori, kā arī ģeopolitiskās attīstības scenāriji (politiskā […]

03/09/2018

Pieejams finansējums enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina līdz 3. oktobrim iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ietvaros. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” (turpmāk – […]

09/08/2018

Apstiprināts enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecības konkursa nolikums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ietvaros Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” (turpmāk – konkurss) mērķis ir […]

27/07/2018

Pieejams finansējums viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” (turpmāk – konkurss) mērķis ir ieviest un […]

12/07/2018