J.Pūce: “Eiropas Zaļais kurss” ir stūrakmens virzībai uz klimatneitralitāti

2020.gada 11.februārī Ministru kabinetā izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu “Eiropas Zaļais kurss”. Ziņojumā apkopota Latvijas nostāja par Zaļo kursu, kas nodrošinās ES virzību uz klimatneitralitāti* 2050.gadā, vienlaikus īstenojot ANO 2030.gadam noteiktos ilgtspējīgas attīstības mērķus**. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Eiropas […]

12/02/2020

J.Pūce: Klimata pārmaiņas jāizmanto kā iespēja Latvijas tautsaimniecības attīstībai

Rīga, 2020.gada 28.janvārī – Šodien Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes* sasniegšanai līdz 2050. gadam”. Stratēģija ir ilgtermiņa vīzijas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni, kā Latvijai sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Latvija gan starptautiskā, gan nacionālā […]

28/01/2020

Latvijā aizvadīsim siltāko un ar sniegu nabadzīgāko ziemu novērojumu vēsturē – ar ko rēķināties?

Latvijā šī ziema ir netipiski silta. Sniega sega veidojas reti un ir plāna, turklāt ilgākais sala periods bijis tikai 2019. gada novembra beigās un decembra sākumā, kad četras līdz sešas dienas gaisa temperatūra pazeminājās zem 0 °C. Šīs ziemas netipiskais siltums un sniega segas iztrūkums var radīt zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai. Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un […]

23/01/2020

Izsludināts jauns konkurss Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīvas (EUKI) ietvaros

Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija aicina iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīvas (EUKI) 4. kārtas ietvaros. Projektu priekšlikumus var iesniegt līdz 2020. gada 18. februārim. Atsauksmes par priekšlikumiem gaidāmas 2020. gada jūnija sākumā. EUKI projektu ideju konkurss tiek rīkots regulāri kopš 2017. gada un tā mērķis ir klimata projektu finansēšana. Konkursā aicinātas […]

21/01/2020

Eiropas Zaļais kurss

2019. gada 11. decembrī Eiropas Komisijas (EK) publiskoja paziņojumu “Eiropas zaļais kurss”. “Eiropas zaļais kurss” ir jauna izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir transformēt Eiropas Savienību (ES) taisnīgā un pārtikušā sabiedrībā ar modernu, resursu efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā ir nulles neto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 2050. gadā un kur ekonomiskā izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas. […]

17/01/2020

Vienots palīdzības sniegšanas mehānisms Eiropas Savienībā – rescEU

Austrālijas mežu ugunsgrēki aktualizē jautājumu par civilo aizsardzību arī Eiropas Savienībā (ES). Klimata pārmaiņu radītās sekas pēdējos gados kļūst manāmas visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Mežu ugunsgrēki, ko veicina sausums un karstums, kļūst par visas pasaules problēmu. Zinātnieki nešaubās, ka liela nozīme bijusi cilvēka izraisītai globālajai sasilšanai un klimata pārmaiņām. Meža ugunsgrēki pēdējos gados […]

14/01/2020