Pētniekiem

Kā pētnieki ir saistīti ar klimata pārmaiņām?

Pētnieciskajai darbībai attiecībā uz klimata pārmaiņām ir ļoti būtiska nozīme, jo izstrādātie pētījumi ir tie, uz kuriem balstās jaunu un uzlabotu tehnoloģiju un metožu ieviešana komercuzņēmumos, kā arī uz tiem balstās vides politikas izstrāde.
Šīs sadaļas mērķauditorija:

 

Sadaļa Definīcija
Pētnieki  Pētnieki ir augstākās izglītības iestādes studenti, universitāšu un institūtu pētnieki, doktoranti, docenti, zinātnieki un citi, kas veic zinātnisko izpēti.

Pētnieki ir augstākās izglītības iestādes studenti, universitāšu un institūtu pētnieki, doktoranti, docenti, zinātnieki un citi, kas veic zinātnisko izpēti.

Numurs Konkursa veids (nosuakums) Projekta veids (aktivitātes) Projekta nosaukums
KPFI-1/1 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Siltināšana, energoefektivitāte Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē
KPFI-1/5 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Siltināšana, energoefektivitāte Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs
KPFI-1/6 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Siltināšana, energoefektivitāte Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldību ēkās
KPFI-1/8 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Siltināšana, energoefektivitāte Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās
KPFI-1/9 Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās Siltināšana, energoefektivitāte Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu “Pasaulīte” un “Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana

Kas jāzina par klimata pārmaiņām?

Lai samazinātu klimata pārmaiņas un laicīgi pielāgotos klimata pārmaiņu radītajām sekām, publiskajam (valsts, pašvaldības) sektoram, komersantiem, biedrībām un organizācijām, kuru darbība ir vērsta uz vides aizsardzības tēmu, ir būtiski izglītoties par aktualitātēm nozarēs. Pētījumu rezultāti ir tie, kas veicina  oglekļa mazietilpīgas attīstības virzienā. Pētījumu izstrādātājiem ir būtiski izprast klimata pārmaiņu jautājumus pamatā un to sasaisti ar minētajiem sektoru pārstāvjiem. Iepazīstieties plašāk sadaļā par Klimata pārmaiņām par to, kas ir:

Klimata pārmaiņu būtība;
Klimata pārmaiņu mazināšana un
Pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Ko darīt tālāk?

Noderīgas saites:

 • Līdz šim ar valsts un citu publisko atbalstu nacionālā un plašākā mērogā nemitīgi notiek dažādu pētījumu veikšana.
  ES un valsts atbalstīto pētījumu datu bāze sadaļā Krātuve → Pētījumi
 • Klimata pārmaiņas ir jau sākušās un ir neizbēgams to izmaiņu turpinājums. Iepazīstieties kādas klimata pārmaiņas mūs sagaida līdz 2100. gadam kā arī ir pieejami visi dati lejupielādei turpmāku pētījumu veikšanai LVĢMC izstrādātajā Klimata pārmaiņu analīzes rīkā.
 • Latvijas SEG emisiju inventarizācijas dati, kas izmantojami pētījumos un par tiem noderīga informācija pieejama sadaļā Krātuve → Dati
 • Būtiskākie likumi, Ministru kabineta noteikumi, ES tiesību akti, politikas plānošanas dokumenti kategorizēti pa sektoriem apkopoti sadaļā Krātuve → Politika un likumdošana

CLEANTECH LATVIA apvieno tīro tehnoloģiju jomā strādājošu uzņēmumu, pētniecības institūtu un augstākās izglītības iestāžu kompetenci, pieredzi un risinājumus, lai kopīgiem spēkiem un ekonomisko interešu vadīti, sadarbotos eksporta tirgu apguvē, jaunu vērtību ķēžu izveidē, savstarpēji nekonkurējošu pakalpojumu un tehnoloģiju klāsta pilnveidošanā un kopējās konkurētspējas stiprināšanā. Vairāk informācija cleantechlatvia.com.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) palīdz uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm sadarboties, lai radītu inovācijai un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Eiropā. eit.europa.eu

Finansējums klimata projektiem:

 • Dažādi finansējumu avotu apkopojums sadaļā Iespējas → Atbalsts projektu īstenošanai
 • Ietvara programma Apvārsnis 2020 jeb Horizon 2020 ir ES pētniecības un inovāciju programma – 2020. gadam: viaa.gov.lv/horizon2020 (Pašvaldības var notivējot nevalstiskajam sektoram apgūt finansējumu – komersanti, pētniecības un izglītības iestādes u.c)
 • LIFE Climate Action Saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, piemēram, atbalstāma ir pārrobežu sadarbība plūdu novēršanai, pārrobežu piekrastes pārvaldība, pilsētvide, u.c. sfēras. Ir pieejams finansējums rīcības dotāciju veidā, instrumentu veidā (PF4EE, NCFF) un citām darbībām (pētījumi, konferences, kampaņas u.c.).
 • ES fondu mājaslapa, kurā ir norādes par ERAF, KF un citiem pieejamies fondiem: esfondi.lv
 • Informācija par pieejamo finansējumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā: cfla.gov.lv
 • Informācija par pieejamo finansējumu Vides aizsardzības un reģionālajā attīstības ministrijas mājaslapā sadaļā Fondi un investīcijas: varam.gov.lv

9. plansete.pdf

5.OMA.doc

15.Plakats_OMA.ppt

dati grafikam.xls

 

fgh ghf fgh fgh
fgh fg fgh gfh