Skolēniem

Šajā sadaļā drīzumā būs informācija, kas saistībā ar klimata pārmaiņām ir aktuāla skolēniem!!