Pirmo reizi Latviju apmeklēs augsta līmeņa Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvji

No 30.maija līdz 1.jūnijam Latvijā pirmo reizi viesosies Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) augsta līmeņa pārstāvji, lai palīdzētu Latvijas sabiedrībai labāk izprast klimata pārmaiņu nozīmīgumu un nepieciešamo rīcību. Vizītes ietvaros notiks vairāki pasākumi un tiks uzrunāti gan deputāti, pašvaldības, ministrijas, zinātnieki, nevalstiskā sektora pārstāvji u.c.

IPCC ir organizācija, kas apvieno visas pasaules (195 valstu) zinātniekus kontekstā ar klimata pārmaiņu jautājumu pētniecību un nodrošina informāciju ANO sarunām, valstu politiku plānošanai utt. Sintezējot visu pasaules zinātnieku atklājumus, IPCC regulāri nāk klajā ar iespējami visobjektīvākajiem secinājumiem par klimata pārmaiņām (vai/cik lielā mērā tās notiek? Kas tās ir izraisījis? Kādas ir/būs sekas? Kas darāms, lai tās novērstu? Kas darāms, lai tām pielāgotos?). Arī Eiropas Savienības un Latvijas klimata politikas ir balstītas uz IPCC secinājumiem.

Šī ir pirmā IPCC viesošanās Latvijā. Vizītes mērķis ir dibināt sadarbību ar Latvijas un Baltijas valstu zinātniekiem, ekspertiem, pētniekiem, kā arī sniegt iespēju viņiem pajautāt visu neskaidro. Tikšanās ar IPCC augsta līmeņa ekspertiem šobrīd ir sevišķi aktuāla, jo klimata pārmaiņu politikas pasākumu ietekme uz nozaru politikām un tautsaimniecības attīstību būtiski palielinās un nākotnē kļūs vēl nozīmīgāka. Šogad Latvijā plānots apstiprināt Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju, turklāt nozarēm līdz 2018. gada beigām būs jāvienojas par emisiju mērķa izpildi (šobrīd zināmās politikas un pasākumi nav pietiekami un neizpilde izraisīs būtiskas, tūlītējas finansiālās konsekvences).

IPCC eksperti, kas plāno apmeklēt Latviju: Hans-Otto Pörtner, Diana Ürge-Vorsatz, Lučka Kajfež Bogataj, Jonathan Lynn, Zinta Zommers u.c.

Plānotie pasākumi:

 • 30. maijā, Jelgavā publiskā diskusija plašākai publikai par klimata pārmaiņu realitāti. Norise: Jelgava, Svētes iela 33, “Zemgales reģiona kompetenču centrs”, plkst. 13.40.
   Pieteikšanās līdz 27.maijam ŠEIT un darba kārtība pieejama ŠEIT;
 • 31. maijā, Rīgā diskusija Latvijas Pašvaldību Savienībā par klimata pārmaiņu nozīmīgumu pasaulē un Latvijā pašvaldību kontekstā
 • 31. maijā, Rīgā seminārs Saeimā, lai pārrunātu jaunāko un objektīvāko informācija par klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, Latvijas izaicinājumus oglekļa mazietilpīgā un klimatnoturīgā attīstībā.
 • 31. maijā, Rīgā atvērtā lekcija studentiem, par klimata zinātni, jaunākajiem secinājumiem saistībā ar klimata pārmaiņu esamību, novēršanu un pielāgošanos. Norise: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. auditorija, plkst. 15.30;
 • 1. jūnijā, Rīgā starptautiskā konference zinātniekiem par klimata pārmaiņām un IPCC, lai attīstītu IPCC sadarbību ar Latvijas un Baltijas valstu zinātniekiem, ekspertiem, pētniekiem.
  Norise: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 107. auditorija, plkst. 10.00.
  Pieteikšanās ŠEIT un darba kārtība pieejama ŠEIT.

Kontaktpersona:
Inese Pommere-Bramane
VARAM Klimata pārmaiņu departaments
E-pasts: inese.pommere-bramane@varam.gov.lv
Tālrunis: 67026544