VARAM pārstāvji piedalās ANO Klimata pārmaiņu konferencē Madridē

Madridē, Spānijā ir sākusies ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 25. sesija, kas norisināsies no 2.decembra līdz 13.decembrim. Klimata konferences ietvaros plānots pabeigt darbu pie 2015. gada decembrī pieņemtā Parīzes nolīguma īstenošanas lēmumu izstrādes.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji Klimata konferencē pārstāv Latvijas viedokli Eiropas Savienības koordinācijas sanāksmēs un piedalās Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumu izstrādē. Tāpat ministrijas pārstāvji piedalās arī dažādos pasākumos, kas notiek paralēli oficiālajām sanāksmēm, lai iegūtu papildus zināšanas un labo praksi par citu valstu, organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora rīcību klimata pārmaiņu jomā, t.sk. par jaunākajām tehnoloģijām, inovācijām un praksi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā.

Klimata konferencē ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs (António Guterres) savā uzrunā norādīja uz situācijas nopietnību, sakot, ka pasaule ir tuvu punktam, kad atgriešanās pie normāliem klimata apstākļiem vairs nebūs iespējama. Ģenerālsekretārs aicināja valstu līderus rīkoties atbildīgi un vienoti, lai apturētu temperatūras kāpumu līdz katastrofālam līmenim.

Tāpat Klimata konferences ietvaros liela uzmanība tiks pievērsta klimata ambīciju jautājumam, lai mudinātu valstis pārskatīt to nacionāli noteiktos klimata pārmaiņu ierobežošanas mērķus 2020.gadā. Vienlaikus konferences darba kārtībā pirmo reizi ir iekļauti jautājumi par okeānu, plānota augsta līmeņa diskusija, pievēršoties okeānu aizsardzībai.

Klimata konferencē piedalīsies pārstāvji no VARAM, Finanšu ministrijas un Ārlietu ministrijas. Augsta līmeņa segmentā Klimata konferences otrajā nedēļā Latviju pārstāvēs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Konferencē piedalās virkne valstu un valdību vadītāji, kā arī paredzētas diskusijas gan par aktuālāko klimata pārmaiņu mazināšanā, gan jaunākajiem pētījumiem un aktualitātēm klimata politikas izstrādes un īstenošanas jomā.

ANO Klimata pārmaiņu konference (UN Climate Change Conference COP 25) notiek Čīles valdības prezidentūras laikā ar Spānijas valdības loģistikas atbalstu. Konference ir paredzēta, lai spertu nākamos izšķirošos soļus ANO klimata pārmaiņu procesā pēc tam, kad pagājušajā gadā tika panākta vienošanās par Parīzes nolīguma ieviešanas pamatnostādnēm COP 24 Polijā, galvenais mērķis ir pabeigt vairākus jautājumus attiecībā uz Parīzes klimata pārmaiņu nolīguma pilnīgu darbību.

Plašāka informācija par Klimata pārmaiņu konferences sesiju un tīmekļa apraides tiešraide būs pieejama Konvencijas sekretariāta tīmekļa vietnē: http://webtv.un.org/. Ar visu Klimata konferences sanāksmju darba kārtībām un to anotācijām iespējams iepazīties Konvencijas tīmekļvietnē: https://unfccc.int/

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533, 20200305
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv