1/1

Pieejams finansējums viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” (turpmāk – konkurss) mērķis ir ieviest un […]

12/07/2018

Apstiprināts viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanas konkursa nolikums

Ir apstiprināts konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums.  SIA “Vides investīciju fonds” aicinās iesniegt projektu iesniegumus viedu pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai pilsētās. SIA “Vides investīciju fonds” drīzumā aicinās iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu atklātā konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros. Konkursa mērķis ir […]

04/07/2018

IPCC vizītes Latvijā informatīvie materiāli

Aicinām iepazīties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un LVĢMC organizētās Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvju (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vizītes Latvijā informatīvajiem materiāliem.  IPCC diskusijas  “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?”, Jelgavā, š.g. 30. maijā VIDEO ieraksti latviešu un angļu valodā apskatāmi te: http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh Ekspertu PREZENTĀCIJAS apskatāmas […]

28/06/2018

IPCC diskusija “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?” – TIEŠRAIDE

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa pārstāvju(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) diskusija/konference par klimata pārmaiņu realitāti “What is climate change reality for Latvia – its people and economy?”. IPCC ir organizācija, kas apvieno visas pasaules (195 valstu) zinātniekus kontekstā ar klimata pārmaiņu jautājumu pētniecību un nodrošina informāciju sarunām Apvienoto Nāciju […]

30/05/2018
Aptauja
Kādus klimata pārmaiņu projektus vajadzētu atbalstīt?