1/1

Pieejams finansējums enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina līdz 3. oktobrim iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ietvaros. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” (turpmāk – […]

09/08/2018

Apstiprināts enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecības konkursa nolikums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ietvaros Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” (turpmāk – konkurss) mērķis ir […]

27/07/2018

Pieejams finansējums viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” (turpmāk – konkurss) mērķis ir ieviest un […]

12/07/2018

Apstiprināts viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanas konkursa nolikums

Ir apstiprināts konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums.  SIA “Vides investīciju fonds” aicinās iesniegt projektu iesniegumus viedu pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai pilsētās. SIA “Vides investīciju fonds” drīzumā aicinās iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu atklātā konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros. Konkursa mērķis ir […]

04/07/2018
Aptauja
Kādus klimata pārmaiņu projektus vajadzētu atbalstīt?